web-ads-yml-728x90

Breaking News

मुरबाड मध्ये मेट्रोपॉलिसच्या नावाखाली लॅबधारकांकडुन नागरिकांची लयलुट;मुख्यबाजारपेठेतील लॅब करत आहेत मुरबाडकरांची लुट नागरिकांची तक्रार ....!


मुरबाड मध्ये मेट्रोपॉलिसच्या नावाखाली लॅबधारकांकडुन नागरिकांची लयलुट;नागरिकांची तक्रार मुख्यबाजारपेठेतील लॅब करत आहेत मुरबाडकरांची लुट ;डॉक्टरांची मेट्रोपॉलिस असलेल्या लॅब मध्येच तपासणीकची सक्ती

No comments