web-ads-yml-728x90

Breaking News

मुरबाड बारवी प्लॉट घोटाळा माहिती YML NEWS च्या हाती बारवी प्रकल्प ग्रस्ताना प्लॉटसह जागा दिलेच नाहीत.....!

 


मुरबाड बारवी प्लॉट घोटाळा माहिती YML NEWS च्या  हाती बारवी प्रकल्प ग्रस्ताना प्लॉटसह जागा दिलेच नाहीत संबधितावर चौकशी करून कारवाई न झाल्यास मंत्रालयासमोर आंदोलन उपोषण करू - स्वतंत्र संपादक पत्रकार संघाचा शासनाला इशारा...!

No comments