web-ads-yml-728x90

Breaking News

मुरबाड मधील धक्कादायक घटना;बेकायदेशिर हॉस्पिटल उदघाटनाची रिबीन कापली त्या लोकप्रतिनिधीनी...!

 


शासकीय परवानगी अगोदरच हॉस्पिटल चालु केल्या प्रकरणी त्या हॉस्पिटलची चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकार्याला लोकप्रतिनिधीला सांगुन हॉस्पिटलच सुरू करण्याची परवानगी घेतली असल्याची मुरबाड मधील धक्कादायक घटना;बेकायदेशिर हॉस्पिटल उदघाटनाची रिबीन कापली त्या लोकप्रतिनिधीनी...!

 

No comments