web-ads-yml-728x90

Breaking News

अलगुज


                       कानी साद घालती

                      गाण्याच्या दुनियेत जणू

                      आपणास घेऊन जाती

 

                       अलगुजाचे मधुर नाद

                       मैत्रीचा प्रस्ताव ठेवती

                      गोडबोलीचे नेट विणूनी

                           प्रेमात ट्रॅप करती

                     

                       अलगुजाचे मधुर नाद

                    स्वतंत्र विश्व निर्माण करती

                         फक्त आम्हीच दोघे

                         असा विश्वास देती

 

                       अलगुजाचे मधुर नाद

                         प्रथम आनंद भरती

                नंतर दुराव्याच्या खाडीत लोटून

                       विरहाचे चटके सहती

 

                       अलगुजाचे मधुर नाद

                         मनात कंप उठवती

                      आठवणींचे हळवे क्षण

                  ह्रदयाच्या कप्प्यात साठवती

 

                                      

                               शब्दस्पर्शी-सुनील शिरपुरे

No comments