web-ads-yml-728x90

Breaking News

मुरबाड हनुमान आळी परिसरात ठेकेदारानी बिल काढण्यासाठी चक्क भरलेल्या गटारीत केले काँक्रेटीकरण कारवाईची मागणी

 

मुरबाड हनुमान आळी परिसरात ठेकेदारानी बिल काढण्यासाठी चक्क भरलेल्या गटारीत केले काँक्रेटीकरण कारवाईची मागणी  

संबधित ठेकेदाराला मुरबाड नगरपंचायतीचे कर्मचारी डोहळे यांचा प्रोटेक्शन

 
  
 No comments