Breaking News

मुरबाड नगरपंचायत इमारत मधील अवाच्या सव्वा भाव घेऊन ग्राहकांची लयलुट करणार्‍या श्रीनाथ किराण दुकानदारावर कारवाई करून दुकान सिल करा नागरिकांची मांगणी


मुरबाड नगरपंचायत इमारत मधील अवाच्या सव्वा भाव घेऊन ग्राहकांची लयलुट करणार्‍या श्रीनाथ किराण दुकानदारावर कारवाई करून दुकान सिल करा नागरिकांची मांगणी….!

मुरबाड शहर व्यापारी संघाच्या अध्यक्षाच्या हुकूमावरून लयलुट करत असल्याचा श्रीनाथ किराण दुकानदार मालकाचे उत्तर…..!

No comments