web-ads-yml-728x90

Breaking News

व्यवसाय कर ३१ मार्चपूर्वी भरण्याचे शासनाचे आवाहन

 


BY - युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई

नावनोंदणी धारक तथा नोंदणी धारक व्यवसाय करदात्यांनी आपला सन २०२०-२१ या वर्षाचा देय व्यवसायकर ३१ मार्च २०२१ पूर्वी भरण्याचे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे.नवीनच करपात्र झालेल्या करदात्यांनी कायद्याप्रमाणे नावनोंदणी किंवा नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी http://www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन नावनोंदणी किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवावे आणि सन २०२०-२१ या वर्षाचा देय व्यवसायकर ३१ मार्च २०२१ पूर्वी भरावा, असे महाराष्ट्र व्यवसाय कर विभाग यांनी कळविले आहे.

No comments