web-ads-yml-728x90

Breaking News

महसूली जमा आता एका क्लिकवर! ग्रास महाकोष महाराष्ट्र मोबाईल ॲप उपलब्ध

 


BY - युवा महाराष्ट्र लाइव – मुंबई

संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे (NIC) यांच्यामार्फत विकसित केलेल्या महसूली कर व करेतर रकमा भरण्याची सुविधा देणारे, “gras mahakosh maharashtra” या Android Mobile App चे वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या हस्ते दि.०४ फेब्रुवारी रोजी उद्घाटन करण्यात आले.महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातील कोणत्याही विभागाशी संबंधित करदाते, इतर संस्था, शासकीय कार्यालये तसेच सर्वसामान्य नागरिक देखील २४X७ या ग्रास ॲपचा वापर करून शासन खाती रक्कम जमा करू शकतात.

हे ॲप GRAS वेबसाईट व गुगल प्ले स्टोरवर उपलब्ध आहे. NIC SCIENTIFIC OFFICER बालकृष्ण नायर व त्यांचे सहयोगी विशाल नळदुर्गकर यांचा ॲप विकसित करण्यात मोलाचा वाटा आहे. देयकांचे आदान-प्रदान, कर व करेतर रकमा व इतर बहुतांशी कामकाज ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येत असलेल्या संचालनालय, लेखा व कोषागारे या विभागात GRAS मोबाईल अॅपचे विकसन हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरल्यामुळे वित्त विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी याबद्दल याप्रसंगी आनंद व्यक्त केला.

 

No comments