Breaking News

मुरबाडच्या सर्व खाजगी डॉक्टरांची कोरोना टेस्ट करण्याची मुरबाड विकासमंच ट्रस्टच्या अध्यक्षा सौ.ज्योतीताई नामदेव शेलार यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी...

 

मुरबाडच्या सर्व खाजगी डॉक्टरांची कोरोना टेस्ट करण्याची मुरबाड विकासमंच ट्रस्टच्या अध्यक्षा सौ.ज्योतीताई नामदेव शेलार यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी...

No comments