web-ads-yml-728x90

Breaking News

मुरबाड प्रभाग क्रमांक 8 मधील नगरसेविका ऊर्मिला सुजित ठाकरे यांचा उपक्रम ;कोरोना साथीमुळे उद्भवलेल्या लाॅकडाऊन मध्ये वार्डातील नागरिकांसाठी एक मदतीचा हातमुरबाड नगरपंचायत प्रभाग क्रमांक ८ मधील कोरोना साथीमुळे उद्भवलेल्या लाॅकडाऊन मध्ये वार्डातील नागरिकांसाठी एक मदतीचा हात म्हणून  नगरसेविका सौ. ऊर्मिला सुजित ठाकरे व  श्री. सुजित अशोक ठाकरे यांजकडून प्रभागातील नागरिकांसाठी केलेली छोट्या स्वरूपात भेट.

No comments