web-ads-yml-728x90

Breaking News

भारत वार्इन शॉपच्या बनावटी दारूवर उत्पदन शुल्क विभाग अधिकार्‍यांचा अशिर्वाद चौकशीअंतिम कारवार्इ गुलदस्त्यात……!

भारत वार्इन शॉपच्या बनावटी दारूवर उत्पदन शुल्क विभाग अधिकार्‍यांचा अशिर्वाद;चौकशीअंतिम कारवार्इ गुलदस्त्यात……!

अधिकारी वर्ग घेतोय महिना लाखोचा हप्ता...तर मुरबाड नगरपंचायत इमारतीत बेकायदेशीर मन्नु भार्इ बसला कसा……!

……. सविस्तर वृत्त पहा “युवा महाराष्ट्र लार्इव्ह’’ वृत्तवाहिनीवर

No comments