0
मुरबाडचा मन्नुभार्इ जाळयाचा गेट लावून विक्री करतो बनावटी दारू ; कारवार्इची भय नाय त्याच्या  पाठिशी राजकारणी समर्थक हाय...

Post a comment

 
Top