web-ads-yml-750x100

Breaking News

हरामखोर सार्वजनिक बांधकाम अधिकार्यांवर शिस्तभंग कारवार्इचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिवानी मागितला...!

हरामखोर सार्वजनिक बांधकाम अधिकार्‍यांवर शिस्तभंग कारवार्इचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिवानी मागितला…!
100 कोटीच्यावर मुरबाडमध्ये कामाचा घोटाळा लोकप्रतिनिधी,ठेकेदार,अधिकार्‍यांची टक्केवारी भागिदारी अपुर्ण कामाची काढली बिले एकाच रस्त्यावर दरवर्षी निधी खर्च….!

पहा सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठाणे कार्यकारी अभियंता,मुरबाड उपविभाग,शाखा अभियंता टक्केवारी दलालाची टोळी मालिका फेब्रुवारी पासुन सुरू ….!


माहिती अधिकारात उपलब्ध माहिती ठरला पुरावा…!

No comments