Breaking News

राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर

BY - युवा महाराष्ट्र लाइव - मुंबई  |
संपूर्ण राज्याला प्रतिक्षा असलेलं मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप अखेर जाहीर झालं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिफारस केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंजुरी दिली.

मंत्री
1. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री : सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय, व इतर कोणत्याही मंत्र्यांना नेमुन न दिलेले विषय/खाती

2. अजित अनंतराव पवार, उप मुख्यमंत्री : वित्त, नियोजन

3. सुभाष राजाराम देसाई : उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा

4. अशोक शंकरराव चव्हाण : सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)

5. छगन चंद्रकांत भुजबळ : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

6.  दिलीप दत्तात्रय वळसे- पाटील : कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क

7.  जयंत राजाराम पाटील : जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास

8.  नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक : अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता

9.  अनिल वसंतराव देशमुख : गृह

10. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात : महसूल

11. राजेंद्र भास्करराव शिंगणे : अन्न व औषध प्रशासन

12.  राजेश अंकुशराव टोपे : सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण

13. हसन मियालाल मुश्रीफ : ग्राम विकास

14. नितीन काशिनाथ राऊत : उर्जा

15. श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाड : शालेय शिक्षण

16. डॉ.जितेंद्र सतिश आव्हाड : गृहनिर्माण

17. एकनाथ संभाजी शिंदे : नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम)

18. सुनिल छत्रपाल केदार : पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण

19. विजय वडेट्टीवार : इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिनी विकास, भुकंप पुनर्वसन

20. अमित विलासराव देशमुख : वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य

21. उदय रविंद्र सामंत : उच्च व तंत्र शिक्षण

22. दादाजी दगडू भुसे : कृषि, माजी सैनिक कल्याण

23. संजय दुलिचंद राठोड : वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन

24. गुलाबराव रघुनाथ पाटील : पाणी पुरवठा व स्वच्छता

25. ॲड. के.सी. पाडवी : आदिवासी विकास

26.  संदिपानराव आसाराम भुमरे : रोजगार हमी, फलोत्पादन

27.  बाळासाहेब उर्फ श्यामराव पांडुरंग पाटील : सहकार, पणन

28. ॲड. अनिल दत्तात्रय परब : परिवहन, संसदीय कार्य

29. अस्लम रमजान अली शेख : वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास

30. ॲड. यशोमती ठाकूर (सोनवने) : महिला व बालविकास

31. शंकराराव यशवंतराव गडाख : मृद व जलसंधारण

32. धनंजय पंडितराव मुंडे : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

33. आदित्य उद्धव ठाकरे : पर्यटन, पर्यावरण, राजशिष्टाचार

राज्यमंत्री

1.  अब्दुल नबी सत्तार : महसूल, ग्रामविकास, बंदरे, खार जमिनी विकास, विशेष सहाय्य

2. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील : गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण

3. शंभुराज शिवाजीराव देसाई : गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, पणन

4. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू बाबाराव कडू : जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार

5. दत्तात्रय विठोबा भरणे : सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन

6. डॉ. विश्वजीत पतंगराव कदम : सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, मराठी भाषा

7.  राजेंद्र श्यामगोंडा पाटील यड्रावकर : सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य

8. संजय बाबुराव बनसोडे : पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), रोजगार हमी, भूकंप पुनर्वसन, संसदीय कार्य

9. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे : नगर विकास, उर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन


10. श्रीमती आदिती सुनिल तटकरे : उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रिडा व युवक कल्याण, राजशिष्टाचार, माहिती व जनसंपर्क

No comments