web-ads-yml-750x100

Breaking News

5 वर्षापासून अखंडित सुरू असलेल्या वृत्तपत्राला अद्दयाप शासकीय यादीवर घेतलेच नाही ; कागदोपत्राची पुर्ततः करूनही वृत्तपत्राचे यादीवर नाव नाही तर अर्जाच्या फार्इली अजुनही धुळखात पडून ; पिळवणूक व हप्तेबाजी करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍याची चौकशी करून मुख्यमंत्री साहेब आपण लक्ष घालून त्यांच्यावर कारवार्इ करा - गौरव शेलार

*       5 वर्षापासून अखंडित सुरू असलेल्या वृत्तपत्राला अद्दयाप शासकीय यादीवर घेतलेच नाही ; कागदोपत्राची पुर्ततः करूनही वृत्तपत्राचे यादीवर नाव नाही तर अर्जाच्या फार्इली अजुनही धुळखात पडून
*       अधिकारी वर्ग करतोय लपंडावी खेळ
*       पिळवणूक व हप्तेबाजी करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍याची चौकशी करून मुख्यमंत्री साहेब आपण लक्ष घालून त्यांच्यावर कारवार्इ करा - गौरव शेलार


No comments