0
कोटी रूपयाचा पाठबंधारे भ्रष्टाचार जिल्हापरिषद विभागाचा चौकशी पथक मुरबाड तालुक्यात रवाना खरच चौकशी होर्इल का कि ठेकेदारांबरोबर सेटलमेंन्ट...? कारवार्इच्या प्रतिक्षेत जनता

Post a comment

 
Top