0
* सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी काम पुर्ण करून घेऊन बिल काढले व कामाच्या बिलाचे उर्वरित पैसे ठेवले सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या तिजोरीतच 
* वरिष्ठांना तक्रार करूनही तक्रार गुलदस्त्यात 
* अधिकारी वर्ग विकले गेले की काय - सौ.ज्योतीतार्इ शेलार
* मजूरांना पगार न दिल्याने मजुर वर्गांना न्याय मिळवून देण्याकरिता मुरबाड विकासमंच करणार सार्वजनिक बांधकाम विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणेPost a comment

 
Top