0

माती चोरांना तहसीलदार व तलाठयाचे अभय;दिवसा ढवळ्या माती चोरी अद्याप हि सुरूच…!

एकाहि मातीचोरावर गुन्हा नोंदवला गेला नाही….!

Post a comment

 
Top