0
डहाणू हुन तलासरी तालुक्याला आणि मुबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारा हा रस्ता असून हाच रस्ता उंबरगाव आणि संजाणला ही जोडतो
;अनिश्चित काळा साठी रस्ता बंद


Post a comment

 
Top