0
BY - सुहास रेळेकर,युवा महाराष्ट्र लाइव – पुणे |
स्थानिक गुन्हे शाखा, पुणे ग्रामीण येथे कार्यरत असणारे पोलीस निरीक्षक श्री. पद्माकर घनवट यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, शिरूर पोलीस स्टेशन गु.र.नं. 646 /2019 भादंविकाक.397,398,34  प्रमाणे दाखल करण्यात आला होता.यातील फिर्यादी नामे सुरज राजाराम बांदल कर्डे गावचे सरपंच यांचेवर जबरी चोरी करण्याचे उददेशाने प्राणघातक हल्ला झाला होता.
त्यामध्ये ते जखमी झाले होते त्याचे प्रमाणे यातील फिर्यादी यांनी आरोपी यांना प्रतिकार केल्यामुळे यातील एक आरोपी व फिर्यादी जखमी झाले होते.यातील जखमी अवस्थेतील फिर्यादी,ग्रामस्त व पोलीस यांनी एका आरोपीचा पाटलाग करून आरोपीस अटक केली होती. त्याच प्रमाणे दुसरा आरोपी नामे अमोल विश्वास ओव्हाळ रा.वृंदावन, रामनगर, पेरणेफाटा, ता.हवेली जि.पुणे हा पळुन गेला होता सदर आरोपी हा वाघोली परिसरात येणार असल्याची माहीती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीसांना मिळाली होती, गुन्हयातील पाहीजे असलेले आरोपी नामे अमोल विश्वनाथ ओव्हाळ रा.वृंदावन, रामनगर, पेरणेफाटा, ता.हवेली जि.पुणे हा वाघोली परिसरात येणार असल्याची माहीती मिळाली, सदर बातमीचे अनुषंगाने मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संदीप पाटील साो., मा.अपर पोलीस अधीक्षक श्री. जयंत मीना साो., मा. उप विभागीय पोलीस अधिकारी श्रीमती ऐश्वर्या शर्मा साो. यांचे मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेतील सहा.पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड, पोलीस उप-निरीक्षक अमोल गोरे, सहा.पोलीस फौजदार/दत्तात्रय गिरमकर, पोलीस हवालदार/उमाकांत कुंजीर, सचिन गायकवाड, पोलीस नाईक/ विजय कांचन, राजु मोमीन, जनार्दन शेळके, पोकाॅ/धिरज जाधव, बाळासाहेब खडके, चापोकाॅ.अक्षय जावळे यांचे पथक कारवाईकामी रवाना केलेले होते. सदरचे पथक वाघोली परिसरात सापळा रचुन थांबलेले असताना, एक इसम अंगामध्ये टि-शर्ट आणि जिन्स पॅन्ट परिधान केलेला अंदाजे 37 वर्ष वयाचा आलेनंतर बातमीदाराने त्यांचेकडे बोट दाखवून व तसा इशारा करून सदर इसम हा तोच असल्याचे सांगितले. पथकाने त्यास पाहून त्याला अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला असता, तो पळून जावू लागला. त्याचा पाठलाग करून त्यास झडप घालुन पथकाने ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेनंतर त्यास त्यांचे नाव , पत्ता विचारता, त्यांने  त्याचे नाव अमोल विश्वास ओव्हाळ रा.वृंदावन, रामनगर, पेरणेफाटा, ता.हवेली जि.पुणे असे सांगितले. त्यास पुढील कारवाईकामी शिरूर पोलीस स्टेशनचे ताब्यात देण्यात आलेले आहे. वर नमूद आरोपी हा अभिलेखावरील सराईत गुन्हेगार असून त्याचेवर खालीलप्रमाणे दाखल आहेत.
1) निगडी पोलीस स्टेशन  गु.र.नं.39/2003 भादविकाक. 379, 34 वगैरे
2) भुईंज पोलीस स्टेशन,सातारा  गु.र.नं.38/2009 भादविकाक. 399 वगैरे
3) निगडी पोलीस स्टेशन  गु.र.नं.77/09 भादविकाक. 395 वगैरे
4) शिरूर पोलीस स्टेशन गु.र.नं.400/2010 भादविकाक. 395, 363 वगैरे
5) हडपसर पोलीस स्टेशन गु.र.नं.460/2011 भादविकाक 399 वगैरे
6) चिंचवड पोलीस स्टेशन  गु.र.नं.74/2012 भादविकाक. 399 वगैरे
7) निगडी पोलीस स्टेशन  गु.र.नं.77/09 भादविकाक. 395

Post a comment

 
Top