0
मुख्यमंञ्याच्या नावावर 40 लाखाच्या आसपास टेंडर भ्रष्टाचार…!
मुरबाड विश्रामगृहाची दुरूस्ती…!

ऑफलार्इन टेंडरने कार्यकारी अभियंता ठाणे,मुरबाड उपअभियंता,शाखा अभियंता आवटे यांची कमाल…!

एक हजार कोटीच्या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार मुरबाडमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रताप…!

रोज पहा भ्रष्टाचाराचा सोबती कोण….!

सरकार का करते दुर्लक्ष…!
----------------------------------------------------------------------

मालिका - टक्केवारीचा मानकरी सा.बा.विभाग अधिकारी कर्मचारी

Post a comment

 
Top