0
मुरबाड मधील कंपनीमध्ये बेरोजगारांना मिळणारे रोजगारामध्ये मॅनेजर ,ठेकेदाराचा डल्ला आपल्याच ओळखीच्या व्यक्तीस सेटिंग करून दिले जाते काम सामान्य कष्टकरी रोजगारांपासुन वंचित;पुढारपणा करणारे पुढारी आपली पोळी भाजून गप्प...!

Post a comment

 
Top